Aktuality
Aktuality
03/27/09 Upozornenie - plasty
02/01/11 Rekonštrukcia verejného osvetlenia
02/28/11 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, SIEA
04/28/11 Zverejňovanie zmlúv
01/02/12 Elektronický odpad - zber
05/16/12 Zber opotrebovaného kuchynského oleja
10/29/12 Miestna ľudová knižnica - otváracia doba
09/09/13 Predaj obecných pozemkov
10/16/13 Čo nepatrí do smetnej nádoby
10/21/13 Komunálny odpad - vývoz
12/31/14 Profil verejného obstarávateľa
04/08/15 Cena vody - zmena
07/27/15 Zákaz vývážať odpad a tvoriť čierne skládky odpadu
08/17/15 Polícia upozorňuje seniorov
11/10/15 Vývoz žúmp - objednávky
03/23/16 Ponuka rozbor odpadovej vody z ČOV
06/21/16 Kontajnery pri cintoríne
07/28/16 Polícia upozorňuje
12/14/16 Kaderníctvo - oznam
03/17/17 Prísny zákaz rozkopávok
05/22/17 Rozpis čistenia kostola rok 2017-2018
09/20/17 Prevod majetku zámer
11/06/17 Zneškodňovanie odpadových vôd - upozornenie
11/22/17 Zámer
05/04/18 "Infolist - Miestna komunikácia a parkové úpravy v obci Veľká Hradná - Projekt".
05/23/18 Informačná povinnosť - ochrana osobných údajov
06/06/18 Informácie z obce prostredníctvom E-mailu
08/01/18 Vyhlásenie regulačného stupňa č. 3 - nedostatok vody
08/09/18 Rozpis čistenia kostola 2018/2019
08/14/18 Vylosovanie súťaže TJ
09/05/18 Odvolanie vyhláseného regulačného stupňa
10/25/18 Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce
11/05/18 Kaštieľ Patrovec - obnova budovy a činnosti
11/07/18 Hrobové miesta - uzatváranie zmlúv
11/29/18 Povinnosť registrácie chovu ošípaných
01/24/19 Adresa na doručovanie Oznámenia o delegovaní člena do okrskovej komisie
01/28/19 Mikroregión Machnáč Inovec - info list kompostéry
02/03/19 Zasadnutie OZ
02/11/19 Adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu
02/18/19 Návrh plánu kontrolnej činnosti
02/21/19 Fašiangová zabíjačka - pozvánka
02/21/19 Kandidáti na prezidenta SR
02/21/19 Informácia pre voliča voľby do EU
© 2019 Obec Veľká Hradná
vyrobil: CassoviaBooks & CBS spol, s.r.o.
Rímskokatolícky kostol Panny Márie Lurdskej Rímskokatolícky kostol Panny Márie Lurdskej Kaštieľ grófa Palaviciniho - Časť Patrovec