Aktuality
Aktuality
10/23/20 Covid 19- Najdôležitejšie informácie, dátumy a výnimky od 23.10.2020
10/15/20 Opatrenie ÚVZSR pri ohrození verejného zdravia - opatrenie rúška od 15.10.2020
10/15/20 Opatrenie ÚVZSR pri ohrození verejného zdravia - prevádzky a hrom. podujatia od 15.10.2020
10/03/20 Výsledky volieb 3.10.2020
10/01/20 Farnosť Dubodiel- Usmernenie od 1.10.2020
09/28/20 Voľby do orgánov samosprávy 3.10.2020 - oznam k voľbám
09/28/20 Informačný list - VOĽBY do orgánov samosprávy dňa 3.10.2020
09/18/20 Pozvánka na zasadnutie OZ Veľká Hradná
09/07/20 Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu Obce Veľká Hradná dňa 3.10.2020
08/27/20 Výberové konanie na miesto pedagogického asistenta - ZŠ s MŠ Veľká Hradná
08/20/20 RÚVZ Trenčín - Verejná vyhláška - COVID19 20.8.2020
08/19/20 Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 - tlačová správa
07/23/20 Podávanie kandidátnych listín na Voľby do orgánov samosprávy dňa 3.10.2020
07/15/20 Zasadnutie OZ
07/01/20 Informácia pre voliča - voľby do orgánov samosprávy obcí 3. októbra 2020
07/01/20 Počet obyvateľov k voľbám do samosprávy 3. októbra 2020
06/10/20 Plán kontroly hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2020
06/08/20 Návrh Záverečného účtu Obce Veľká Hradná za rok 2019
05/22/20 Zasadnutie OZ
05/15/20 Zber veľkoobjemového odpadu
05/13/20 Oznam- detská ambulancia
04/26/20 Usmernenie k organizovaniu pohrebov vo Veľkej Hradnej
04/07/20 Uznesenie vlády SR č. 207/2020
03/30/20 Cena vody - zmena od 1.4.2020
03/16/20 Oznam - obmedzený režim obecného úradu z dôvodu koronavírusu
03/02/20 Výsledky volieb do NR SR 29.2.2020
02/27/20 Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu rok 2019
02/03/20 Plán kontroly hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2020
01/11/20 Adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu
01/10/20 E-mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do NR SR
12/12/19 Obec hľadá obecného kronikára
12/08/19 Zasadnutie OZ V. Hradná
11/17/19 Zasadnutie OZ V.Hradná
11/14/19 E-mailová adresa doručenie oznámenia o delegovaní člena voľby NR SR
11/05/19 Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - Voľby do NR SR
11/04/19 Návrh Dodatok č. 2 k VZN
11/03/19 Voľby do NR 2020 - voľba poštou
10/29/19 Zasadnutie OZ V. Hradná
10/20/19 Zasadnutie OZ V.Hradná
10/07/19 Návrh rozpočtu na roky 2020 - 2022
09/16/19 Návrh plánu kontrolnej činnosti II.polrok
06/05/19 Vyhlásenie výberového konania na miesto riaditeľa ZŠ s MŠ
06/04/19 Výzva na voľbu členov Rady školy pri Základnej škole s materskou školou V.Hradná
05/07/19 Triedenie odpadu - kovy
05/06/19 Návrh Záverečný účet Obce Veľká Hradná za rok 2018
04/24/19 Oznámenie o vyhlásení výberového konania na riaditeľa ZŠ s MŠ
02/21/19 Informácia vytriedené položky
01/28/19 Mikroregión Machnáč Inovec - info list kompostéry
11/29/18 Povinnosť registrácie chovu ošípaných
11/07/18 Hrobové miesta - uzatváranie zmlúv
© 2020 Obec Veľká Hradná
vyrobil: CassoviaBooks & CBS spol, s.r.o.
Rímskokatolícky kostol Panny Márie Lurdskej Rímskokatolícky kostol Panny Márie Lurdskej Kaštieľ grófa Palaviciniho - Časť Patrovec