Projekt Print
There are no translations available

Obecný úrad Veľká Hradná

Za voľný čas sa považuje čas, počas ktorého človek slobodne, na základe svojich záujmov, nálad a pocitov volí svoju činnosť. V ďalšom životnom období človek nie je schopný zaujímať sa o také široké spektrum záujmových aktivít ako počas detstva a dospievania. Dospelí uprednostňujú skôr cestu zúženého okruhu záujmov a ich prehlbovanie.

Vývoj voľnočasových aktivít detí a mládeže nie je v dnešnej dobe pozitívny. Aktivita sa zúžila na sledovanie televízie a hranie sa na počítači. Z detí sa stávajú chronickí sledovači televízie, filmov, počítačových hier.

Možno aj náš malý projekt s názvom „Vyzujme sa zo všedností" ktorým naša obec získala finančné prostriedky z 9. ročníka Grantového programu Hodina deťom, pomôže zvýšiť zručnosť, kreativitu a rozhľadenosť našich detí a mládeže. Aktívne využijú voľný čas, a ich osobná zaangažovanosť a nákazlivá energia obohatia aj nás dospelých. Skúsme naučiť deti zmysluplne tráviť voľný čas! Spoločne sa nám to určite podarí!

Harmonogram akcií projektu „Vyzujme sa zo všednosti"

August 2008

 • Poznávací výlet - Vysoké Tatry

 • Športový deň na miestnom ihrisku - súťaže, opekanie

 • Poznávací výlet do Trnavy

 • Diskotéka na konci prázdnin

September 2008

 • Poznávací výlet - Návšteva Beckovskej jaskyne, Beckovského hradu

 • Divadelné predstavenie

 • Tvorivé popoludnie - Skrášlime si svoj Klub

 • Zábavná pechádzka do prírody spojená so súťažami - „Indiánsky deň"

Október 2008

 • Nácviky tanečného vystúpenia a jeho prezentovanie na Stretnutí dôchodcov

 • Posedenie v Klube - „Urobme si šarkana"

 • Posedenie v Klube - Postavme si svoju obec - 1. časť

November 2008

 • Posedenie v Klube - Postavme si svoju obec - 2. časť

 • Tvorivé popoludnie - "Netradičné vianočné dekorácie a ozdoby"

December 2008

 • Výstava prác detí a mládeže

 • Divadelné predstavenie

Január 2009

 • Spoločná sánkovačka, stavanie snehuliaka

 • Posedenie v Klube - „Krížovkárska súťaž".

Február 2009

 • Detský karneval

 • Posedenie v Klube - Maľovanie

Marec 2009

 • Tvorivé popoludnie - Zhotovenie veľkonočnej výzdoby

 • Výstava prác detí a mládeže

 • Návšteva knižnice - pri príležitosti marca, mesiaca knihy

Apríl 2009

 • Posedenie v Klube - Súťaž „Čo vieš o svojej rodnej obci"

 • Poznávací výlet - „Spoznaj okolie svojej obce z výšky kolies bicykla"

 • Brigáda na úprave obce

 • Zábavná prechádzka do prírody - „Kľúče od hradnianskeho hradu"

Máj 2009

 • Nácviky tanečného vystúpenia

 • Divadelné predstavenie

 • Poznávací výlet na Trenčiansky hrad

Jún 2009

 • Športový deň pri príležitosti osláv MDD

 • Poznávací výlet na folklórne slávnosti do Mníchovej Lehoty

 • Poznávací výlet na výstavu „Kôň" do Trenčína

 • Diskotéka na konci školského rokaTešíme sa na vás!

 

 

 

 

 

 
© 2019 Obec Veľká Hradná
vyrobil: CassoviaBooks & CBS spol, s.r.o.
Rímskokatolícky kostol Panny Márie Lurdskej Rímskokatolícky kostol Panny Márie Lurdskej Kaštieľ grófa Palaviciniho - Časť Patrovec