Aktuality arrow Aktuality arrow Polícia upozorňuje seniorov
Polícia upozorňuje seniorov Print
There are no translations available

Príloha č. 1 k č. p. KRPZ-TN-OKAP-45/2015

 

 

 

 

 

Vážení občania,

na základe neustáleho zaznamenávania trestnej činnosti páchanej na osobách vyššieho veku (seniorov), polícia upozorňuje občanov, najmä seniorov, aby nepožičiavali peniaze osobám, ktoré nepoznajú, nakoľko môže ísť o podvodníkov a zlodejov. V súčasnom období polícia zaznamenáva  prípady, kedy neznáme osoby (páchatelia) volajú starším osobám na pevnú linku alebo mobil a predstavujú sa v telefóne ako ich príbuzní alebo známi ( najčastejšie vnuk, brat, vnučka, syn a podobne). Žiadajú požičať peniaze na rôzne účely ( napr. kúpa auta, nehnuteľnosti, či vyplatenie dlhu) a ubezpečujú ich, že peniaze v krátkej dobe vrátia. Páchatelia volajú niekoľkokrát za sebou, aby znemožnili seniorovi preveriť, či naozaj volá jeho skutočný príbuzný alebo známy.  Ak senior nemá doma peniaze, sú mu ochotní poslať aj taxík, aby išiel vybrať peniaze do banky. Následne uvedú,  že kvôli zaneprázdnenosti nemôžu prísť pre peniaze osobne a preto posielajú kolegu, asistentku alebo inú osobu. Polícia preto odporúča seniorom, aby si vždy si overili , či naozaj volá ich skutočný príbuzný a aby peniaze nedávali cudzím osobám, aj keď tvrdia, že ich posiela ich príbuzný.

Polícia ďalej upozorňuje, že páchatelia oslovujú seniorov aj pod inými vymyslenými legendami (zámienkami) za účelom, aby od nich podvodne vylákali peniaze alebo ich okradli o ich celoživotné úspory. K najznámejším legendám patrí, že páchatelia vystupujú ako pracovníci elektrární, vodární, plynární, sociálnych úradov, či iných inštitúcií, ktorí prišli vrátiť preplatok, vyplatiť sociálny príspevok, zvýšiť dôchodok alebo kontrolujú stav elektromeru a podobne. Tiež vystupujú ako cudzinci, ktorí sa pýtajú na cestu do nemocnice a následne pýtajú peniaze na operáciu ich príbuzného, ktorý mal dopravnú nehodu a leží v nemocnici v kritickom stave. V neposlednom rade vystupujú ako rôzny predávajúci a na ponúkaný tovar (napr. vlnené prikrývky, masážne stroje, zdravotnícke pomôcky)  ponúkajú výrazné zľavy alebo darčeky zadarmo.  Polícia upozorňuje seniorov, že v mnohých prípadoch môže ísť o podvodníkov, ktorí cielene oslovujú seniorov, snažia sa získať ich dôveru, následne sa dostať do ich príbytkov, lokalizovať miesto ich úspor a v nepozorovanej chvíli ich okradnúť o nemalé finančné prostriedky, šperky alebo iné cennosti. 

Polícia preto zdôrazňuje, aby seniori nevpúšťali neznáme osoby do svojich príbytkov, neboli s nimi osamote a neukazovali, resp. nevyberali pred nimi peniaze nakoľko páchatelia ovládajú veľa spôsobov ako odlákať pozornosť seniorov a v nestráženej chvíli im ukradnú celoživotné úspory.   

 

Ako sa nestať obeťou

podvodníkov a zlodejov

RADÍME SENIOROM

Vážení seniori,

prinášame Vám niekoľko dôležitých rád, ako sa nestať obeťami podvodníkov a zlodejov, ktorí si Vás vytypovali ako svoje obete a následne Vás telefonicky kontaktujú ako Vaši príbuzní alebo Vás oslovujú priamo na ulici a pod vopred pripravenými zámienkami s rôznymi emotívnymi príbehmi alebo poskytovaním služieb sa snažia vylákať od Vás peniaze alebo Vás okradnúť o Vaše celoživotné úspory priamo vo Vašom obydlí.

Seniori, všimnite si:

Oslovujú Vás neznáme osoby na verejnosti, vo Vašich príbytkoch alebo po telefóne ako Vaši príbuzní, či známi, aby ste im požičali peniaze?

„Dôveruj, ale preveruj!“

Seniori, nevpúšťajte cudzie osoby do svojich príbytkov

.

Nekontaktujte sa s cudzími osobami osamote.

Vždy majte na viditeľnom mieste dôležité kontakty.

Neodovzdávajte a nepožičiavajte peniaze osobám, ktoré nepoznáte.

1. pri oslovení telefónom, že volá Váš vnuk, príbuzný alebo známy

Najskôr si overte, či naozaj volá Váš príbuzný alebo známy, ktorý Vás v telefóne žiada o požičanie peňazí na kúpu auta, darčeka alebo na iné účely. Zavolajte mu. Nedávajte peniaze do rúk osobe, ktorú nepoznáte, aj keď tvrdí, že ju za Vami posiela Váš príbuzný alebo známy.

2. pri oslovení na ulici neznámymi osobami, že potrebujú ukázať cestu do nemocnice

Neverte osobám, ktoré nepoznáte. Nenasadajte s nimi do vozidla. Nedávajte im finančnú hotovosť. Nesúhlaste s možnosťou výberu peňazí zo svojho osobného účtu. Nechoďte s nimi do svojich príbytkov. Neverte im, že potrebujú požičať peniaze na operáciu príbuzného, aj keď pôsobia dôveryhodne.

3. pri ponúkaní tovaru na predaj priamo vo Vašich príbytkoch

Nevpúšťajte neznáme osoby dovnútra. Dôsledne zvažujte ponuku na výhodnú kúpu tovaru. Pokiaľ môžete, poraďte sa so svojimi príbuznými. Nevyberajte peniaze pred cudzími osobami.

4. pri poskytovaní služby pracovníkmi plynární, elektrární, vodární, daňových úradov, či iných inštitúcií

Preverte si, či ide o skutočných zamestnancov spoločností , ktorí Vám prišli bez ohlásenia vykonať odpis spotreby vody, elektriny alebo plynu. Neverte osobám, ktoré tvrdia, že Vám prišli vyplatiť preplatok na dani, či inkasovať nedoplatok za služby. Preplatky a nedoplatky sa nevyplácajú v hotovosti.

5. pri vyplatení výhry, zvýšenia dôchodkov, pomoci s nákupmi, či poskytnutia finančnej alebo inej pomoci

Odmietnite záujem o zvýšenie dôchodku, nezištnú pomoc s nákupmi, vyplatenie výhry, alebo poskytnutie finančnej pomoci neznámymi osobami. Dôsledne zvažujte každú ponuku, ktorá Vám je ponúkaná priamo vo Vašich príbytkoch. Skôr ako sa pre niektorú službu, či ponuku rozhodnete, poraďte sa so svojimi príbuznými.

Skôr ako niekomu zveríte svoje celoživotné úspory, poraďte sa so svojimi príbuznými alebo na bezplatnej senior linke 0800 172 500.

Nevyberajte pre neznáme osoby peniaze z bankomatu alebo zo svojich osobných účtov.

V PRÍPADE POCHYBNOSTÍ, IHNEĎ KONTAKTUJE POLÍCIU NA TELEFÓNNOM ČÍSLE158.

.

Vypracoval:

odbor prevencie kriminality Kancelárie ministra vnútra SR

v spolupráci s odborom ekonomickej kriminality

úradu kriminálnej polície Prezídia Policajného zboru

Rady seniorom ● Prevencia kriminality ● Ministerstvo vnútra SR ● www.minv.sk

 
© 2019 Obec Veľká Hradná
vyrobil: CassoviaBooks & CBS spol, s.r.o.
Rímskokatolícky kostol Panny Márie Lurdskej Rímskokatolícky kostol Panny Márie Lurdskej Kaštieľ grófa Palaviciniho - Časť Patrovec