Aktuality arrow Aktuality arrow Hrobové miesta - Nájomné zmluvy
Hrobové miesta - Nájomné zmluvy Print
There are no translations available

Obec Veľká Hradná oznamuje občanom, že uzatvára na Obecnom úrade vo Veľkej Hradnej nájomné zmluvy na hrobové miesta na miestnom cintoríne.   

Poplatky boli stanovené obecným zastupiteľstvom nasledovne:

- jednohrob, hrobka /pochovaní nad sebou/                16,60 € /10 rokov
- dvojhrob                                                                          24,90 € /10 rokov
- trojhrob                                                                            33,19 € /10 rokov
- detský hrob                                                                       9,96 € /10 rokov
- štvorhrob                                                                        41,49 € /10 rokov 

 Nájomné Zmluvy sa uzatvárajú v tieto dni:
 

pondelok v čase    od    8,00 hod. do  15,00 hod.
streda       v čase   od    8,00 hod. do  17,00 hod.
piatok       v čase   od    8,00 hod. do  14,00 hod. 

Občania, ktorí nemajú trvalý pobyt vo Veľkej Hradnej môžu požiadať o uzatvorenie nájomnej zmluvy aj  písomne na adresu: Obecný úrad, Veľká Hradná č. 42, 913 24  Veľká Hradná, alebo E-mailom: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it . V žiadosti musia byť uvedené mená zosnulých, vaša presná adresa a rodné číslo.

Nájomné je splatné do 15 dní odo dňa podpísania nájomnej zmluvy. Každé hrobové miesto musí mať uzatvorenú nájomnú zmluvu a zaplatený poplatok za nájom na 10 rokov.   
                                                                                                                                                                        8. 1. 2009
 
 
© 2018 Obec Veľká Hradná
vyrobil: CassoviaBooks & CBS spol, s.r.o.
Rímskokatolícky kostol Panny Márie Lurdskej Rímskokatolícky kostol Panny Márie Lurdskej Kaštieľ grófa Palaviciniho - Časť Patrovec