Aktuality arrow Aktuality arrow Vydanie súhlasu na výrub drevín - Obec Dubodiel
Vydanie súhlasu na výrub drevín - Obec Dubodiel Tlačiť

Upovedomenie o začatí konania na vydanie súhlasu na výrub drevín

– Obec Dubodiel, 913 23  Dubodiel č. 33

 

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona“) týmto Obec Veľká Hradná oznamuje, že dňa 4. 9. 2017 začalo správne konanie vo veci:

Vydania súhlasu na výrob drevín podľa § 47 ods. 3 cit. zákona rastúcich na pozemku parc. 1083/1, kat. územie Dubodiel v rozsahu:

 
© 2017 Obec Veľká Hradná
vyrobil: CassoviaBooks & CBS spol, s.r.o.
Rímskokatolícky kostol Panny Márie Lurdskej Rímskokatolícky kostol Panny Márie Lurdskej Kaštieľ grófa Palaviciniho - Časť Patrovec