Zámer Print
There are no translations available

Obec Veľká Hradná zverejňuje svoj zámer uskutočniť prevod majetku

z dôvodu osobitného zreteľa.

 

Jedná sa o pozemky CKN parcela č. 815/133 a CKN parcela č. 783/2

nachádzajúce sa v k. ú. obce Veľká Hradná podľa VZN č. 3/2011, čl.

IV., ods. 4, písm. e).

 

Bližšie informácie môžete získať na Obecnom úrade Veľká Hradná do

7. 12. 2017 do 15:00 hodiny.

 
© 2020 Obec Veľká Hradná
vyrobil: CassoviaBooks & CBS spol, s.r.o.
Rímskokatolícky kostol Panny Márie Lurdskej Rímskokatolícky kostol Panny Márie Lurdskej Kaštieľ grófa Palaviciniho - Časť Patrovec