Aktuality arrow Aktuality arrow Hrobové miesta - uzatváranie zmlúv
Hrobové miesta - uzatváranie zmlúv Print
There are no translations available

Obec Veľká Hradná oznamuje občanom, že uzatvára na Obecnom úrade vo Veľkej Hradnej nájomné Zmluvy na hrobové miesta.  

Poplatky boli stanovené obecným zastupiteľstvom Uznesenie č. 4/2018, platné od 1. 3. 2018 nasledovne:
  
- jednohrob, hrobka /pochovaní nad sebou/                      18,00 € /10 rokov
- dvojhrob                                                                          26,00 € /10 rokov
- trojhrob                                                                            35,00 € /10 rokov
- detský hrob                                                                     10,00  € /10 rokov
- štvorhrob                                                                         44,00 € /10 rokov
- päťhrob                                                                            53,00
€/10 rokov

 

 Nájomné Zmluvy sa uzatvárajú na obdobie 10 rokov.

Nájomné Zmluvy sa uzatvárajú v stránkové dni:

 
pondelok :       od 8:00 - 12:00 hod.  od 13:00 do  15:00 hod.
streda:             od 8:00 - 12:00 hod.  od 13:00 do  17:00 hod.
piatok :                           od 8:00 do 13:00 hod. 


Občania, ktorí nemajú trvalý pobyt vo Veľkej Hradnej môžu požiadať o uzatvorenie nájomnej zmluvy aj  písomne na adresu: Obecný úrad, Veľká Hradná č. 42, 913 24  Veľká Hradná, alebo E-mailom: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it . V žiadosti musia byť uvedené mená zosnulých, vaša presná adresa a rodné číslo.

Nájomné je splatné do 15 dní odo dňa podpísania nájomnej zmluvy. Každé hrobové miesto musí mať uzatvorenú nájomnú zmluvu a zaplatený poplatok za nájom na obdobie 10 rokov.   
 

 
© 2020 Obec Veľká Hradná
vyrobil: CassoviaBooks & CBS spol, s.r.o.
Rímskokatolícky kostol Panny Márie Lurdskej Rímskokatolícky kostol Panny Márie Lurdskej Kaštieľ grófa Palaviciniho - Časť Patrovec