Aktuality arrow Aktuality arrow Zasadnutie OZ V. Hradná
Zasadnutie OZ V. Hradná Print
There are no translations available

Zasadnutie OZ V. Hradná sa uskutoční dňa 24. 4. 2019 o 

18:00 hod. na obecnom úrade s týmto programom: 

1. Kontrola plnenia uznesení

2. Zásady odmeňovania poslancov

3. Zásady pre zriaďovanie a činnosť komisií

4. Zriadenie vecného bremena - napojenie na cestu 3. tr.

5. Organizačné záležitosti 

 

Vyvesené: 21. 4. 2019

Zvesené:  6. 5. 2019

 
© 2019 Obec Veľká Hradná
vyrobil: CassoviaBooks & CBS spol, s.r.o.
Rímskokatolícky kostol Panny Márie Lurdskej Rímskokatolícky kostol Panny Márie Lurdskej Kaštieľ grófa Palaviciniho - Časť Patrovec