Aktuality arrow Aktuality arrow Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu Obce Veľká Hradná dňa 3.10.2020
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu Obce Veľká Hradná dňa 3.10.2020 Print
There are no translations available

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

pre voľby starostu obce - primátora mesta - starostu mestskej časti1)

Veľká Hradná

Obec - Mesto - Mestská časť1) Veľká Hradná   uverejňuje  podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce - primátora mesta - starostu mestskej časti1):

Poradové číslo, meno, priezvisko,2) titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany3)

 

1.  Alena Horváthová, Mgr., 40 r.,

     administratívna pracovníčka,

     Sme rodina


2.  Pavol Ježík, Ing., 39 r.,

     obchodný zástupca,

     kandidát bez politickej príslušnosti

 

 

V

Veľkej Hradnej

Dátum:

7.septembra 20201) Nehodiace sa prečiarknite (vypustite).

2) Kandidáti sa uvedú v abecednom poradí podľa priezviska.

3) Uvedie sa názov politickej strany, politického hnutia alebo názvy politických strán a politických hnutí tvoriacich koalíciu alebo údaj o tom, že ide o kandidáta bez politickej príslušnosti.

 
© 2022 Obec Veľká Hradná
vyrobil: CassoviaBooks & CBS spol, s.r.o.
Rímskokatolícky kostol Panny Márie Lurdskej Rímskokatolícky kostol Panny Márie Lurdskej Kaštieľ grófa Palaviciniho - Časť Patrovec