Aktuality arrow Aktuality arrow Pozvánka na zastupiteľstvo OZ
Pozvánka na zastupiteľstvo OZ Print
There are no translations available

Obec Veľká Hradná

Veľká Hradná č. 42

913 24 Veľká Hradná

 

Vo Veľkej Hradnej, dňa 20.11.2020

                                                                                         

Vec:  Pozvánka

 

     Pozývam Vás na riadne zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční v piatok 27.11.2020

   o 18:00  hod. s týmto programom:

 

1.     1. Kontrola plnenia uznesení

2.     2. Rozpočet Obce Veľká Hradná na roky 2021-2023

3.     3. Dodatok č. 3 k VZN č. 4/2015

4.     4. Organizačné záležitosti

 

      Vaša účasť je nutná!

 

     S pozdravom

 

 

 

 

                                                                                                    Ing. Pavol Ježík, v.r.
                                                                                                        starosta obce

Prítomnosť verejnosti v obmedzenom množstve, za predpokladu dodržania všetkých hygienických opatrení: dezinfekcia rúk, rúška na tvári, dodržanie vzdialenosti medzi osobami. 

Vyvesené:   20.11.2020

 Zvesené:

 
© 2022 Obec Veľká Hradná
vyrobil: CassoviaBooks & CBS spol, s.r.o.
Rímskokatolícky kostol Panny Márie Lurdskej Rímskokatolícky kostol Panny Márie Lurdskej Kaštieľ grófa Palaviciniho - Časť Patrovec