Aktuality arrow Aktuality arrow Pozvánka na OZ 26.11.2021
Pozvánka na OZ 26.11.2021 Print
There are no translations available

Obec Veľká Hradná

Veľká Hradná č. 42

913 24 Veľká Hradná

 

 

 

Vo Veľkej Hradnej, dňa 19. 11. 2021

                                                                                  

                                                                                                          poslanci OZ

 

Vec:  Pozvánka

 

             Pozývam Vás na riadne zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční v piatok 26. 11. 2021

   o 18:00  hod. s týmto programom:

 

1.     Kontrola plnenia uznesení

2.     Rozpočet obce Veľká Hradná na roky 2022 – 2024

3.     Kronika za rok 2019

4.     Rozvoj obce

5.     Organizačné záležitosti

 

 

 

     Vaša účasť je nutná!

 

     S pozdravom

 

                                                                                    Ing. Pavol Ježík, starosta obce

 

Prítomnosť verejnosti v obmedzenom množstve, za predpokladu dodržania všetkých hygienických opatrení: dezinfekcia rúk, rúška na tvári, dodržanie vzdialenosti medzi osobami.                                                                                        

 

Vyvesené:   19. 11. 2021

 

Zvesené:

 
© 2022 Obec Veľká Hradná
vyrobil: CassoviaBooks & CBS spol, s.r.o.
Rímskokatolícky kostol Panny Márie Lurdskej Rímskokatolícky kostol Panny Márie Lurdskej Kaštieľ grófa Palaviciniho - Časť Patrovec