Aktuality arrow Aktuality arrow Pozvánka na zasadnutie OZ Veľká Hradná 17.6.2022
Pozvánka na zasadnutie OZ Veľká Hradná 17.6.2022 Print
There are no translations available

Obec Veľká Hradná

Veľká Hradná č. 42

913 24 Veľká Hradná

 

Vo Veľkej Hradnej, dňa 10.06.2022

                                                                                  

                                                                                                          poslanci OZ

 

Vec:  Pozvánka

 

             Pozývam Vás na riadne zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční v piatok 17. 6. 2022

   o 18:00  hod. s týmto programom:

 

  1. Otvorenie
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Informácia o plnení uznesení
  4. Záverečný účet Obce Veľká Hradná za rok 2021
  5. Príprava volieb do orgánov samosprávy obcí
  6. Organizačné záležitosti
  7. Záver

     Vaša účasť je nutná!

 

     S pozdravom

 

Ing. Pavol Ježík, v.r.
starosta obce
 
© 2022 Obec Veľká Hradná
vyrobil: CassoviaBooks & CBS spol, s.r.o.
Rímskokatolícky kostol Panny Márie Lurdskej Rímskokatolícky kostol Panny Márie Lurdskej Kaštieľ grófa Palaviciniho - Časť Patrovec