Upozornenie - plasty
Upozorňujeme občanov, že pri zbere plastov je nutné dodržiavať uvedené skutočnosti:  

 
Plasty sa odovzdávajú v žltých plastových vreciach.


MEDZI PLASTY PATRIA:         - PET fľaše  z nealkoholických nápojov v stlačenom stave        - obalové fólie        - fólie na potraviny        - plastové nákupné tašky        - fólie pre domácnosť        - stavebné fólie        - ochranné fólie
 

MEDZI PLASTY NEPATRIA:
        - tégliky od mliečnych výrobkov a jogurtov, masiel, nátierok        - tácky na ovocie a zeleninu        - tvrdé plastické látky        - penové plastické látky        - plastikové nádoby        - vrstvené obalové materiály (krabice z mlieka, nápojov) 

Vrecia nesmú obsahovať zvyšky potravín, uhlie, kovy, sklo, cement, drevo, kožu, gumu a iné nečistoty!
  

V prípade, že sa vo vreci bude nachádzať odpad, ktorý nepatrí do zberu  plastov, vrece nebude od  majiteľa odobraté!