Základné informácie
There are no translations available

Základná škola s materskou školou

od 1. 9. 2004 má právnu subjektivitu

1. Základná škola

2. Školský klub

3. Materská škola

4. Školská jedáleň

riaditeľka ZŠ s MŠ: Mgr. Tatiana Klobušická

pedagogickí zamestnanci ZŠ:

Mgr. Marta Čahojová

Mgr. Peter Bajzík


vychovávateľ v ŠK:

Bc. Gabriela Petríková, Silvia Detková

pedagogickí zamestnanci MŠ:

Miriam Lobotková

Mgr. Martina Tretinárová

Škola v rámci projektu Infovek má k dispozícii

šesť 
počítačov s internetom.

Kontakty:

základná škola, školský klub 032/64 87 427

materská škola 032/64 87 252

e-mail: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it

This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it  

 

https://zsvelkahradna.sk/