Komisie pri OZ
There are no translations available

Komisie pre volebné obdobie 2018 - 2022

 

Stavebná a na ochranu verejného poriadku:

Emil Masár - predseda

Jozef Beňo 


Kultúrno-školská:

Ing. Emil Lobotka - predseda

Roman Gulár

 

Finančno -sociálna:

MUDr. Denisa Chovaňáková - predseda

Jozef Kyjac

 

Na ochranu verejného záujmu pri výkone

funkcíí verejných funkcionárov:

Ing. Pavol Ježík /NEKA/ - predseda

Jozef Kyjac /SNS/

Emil Masár /KDH/