Elektronický odpad - zber

Belukra Plus, spol. s r.o. Nitra
oznamuje, že od 1. 1. 2012 vo Svinnej v areáli Nitratexu,
funguje prevádzka na zber a zneškodnenie elektronického odpadu.


Odpad môžete priviesť každý pracovný deň.

Kontakt:

Jaroslav Vavrica, tel. 0917 760 526

p. Marková, tel. 0917 760 509