Miestna ľudová knižnica - otváracia doba

Miestna ľudová knižnica sa nachádza v budove Obecného úradu Veľká Hradná č. 42 so samostatným vchodom.


Otváracia doba:

pondelok  a štvrtok od   16,00 - 18,00 hod.

Knihovníčka MĽK je p. Mária Ježíková, V.Hradná č. 29.