Predaj obecných pozemkov

Obec Veľká Hradná predáva vo svojom vlastníctve pozemky na výstavbu rodinných domov v časti Horné diely III.etapa.
Cena za 1 m2 podľa schválenia obecným zastupiteľstvom.

Bližšie informácie na 032/64 87 241, 0915 715 500.

pozemky_na_vstavbu.jpgpredaj_pozemkov1.jpg