Komunálny odpad - vývoz

Upozorňujeme občanov, ktorí dávajú svoj vytvorený komunálny odpad aj do vriec pri smetnú nádobu, že s účinnosťou od 1. 11. 2013 priložené vrecia pri smetnej nádobe nebude firma Borina Ekos  vyvážať.

Ak, občanovi nestačí pridelená smetná nádoba, požiada obecný úrad o ďalšiu smetnú nádobu. Za ročný poplatok 40 Eur mu bude táto vyvážaná.