Cena vody - zmena
There are no translations available

Uznesením OZ Veľká Hradná č. 28/2015 sa mení cena vody za 1 m3 odobratej  z celoobecného vodovodu.

Cena vody  za 1 m3 vody odobratej z vodovodu od 1. 4. 2015  je 0,70 Eur.