Zákaz vývážať odpad a tvoriť čierne skládky odpadu
There are no translations available

Obec Veľká Hradná týmto vydáva zákaz vývozu odpadu a vytvárania

nelegálnych skládok v katastrálnom území obce Veľká Hradná.


Pri porušení zákazu hrozí občanovi vysoká finančná pokuta.

Obec Veľká Hradná a Komisia na ochranu verejného poriadku upozorňuje občanov na zákaz vytvárania čiernych skládok odpadu a zhromažďovanie odpadu v katastrálnom území obce a v okolí veľkokapacitných kontajnerov alebo na iných verejných priestranstvách. Upozorňujeme verejnosť, že vynášanie komunálneho odpadu, stavebného odpadu v katastrálnom území obce je priestupok proti verejnému poriadku, za ktorý bude obec udeľovať pokuty. Zakladanie čiernych skládok odpadu sa bude monitorovať. Vytváraním čiernych skládok sa porušuje zákon, vinník bude pokutovaný a nahlásený na Políciu.

Obec Veľká Hradná vydáva prísny zákaz vývozu a vysýpania smeti, stavebného odpadu a hliny v časti Horné diely. Priestor je uzavretý a ďalší odpad je zakázané tam ukladať.