Vývoz žúmp - objednávky
There are no translations available

Vývoz odpadu fekálnymi vozidlami zo žúmp si môžete

objednať:

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Trenčín, číslo telefónu:

032/6572809 alebo mobil 0904 627 923, poplatok 40 Eur za vývoz.Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. Trenčín, číslo

telefónu 032/3262111, poplatok 50 Eur za vývoz.