Ponuka rozbor odpadovej vody z ČOV
objednvka.jpg

cenov_ponuka.jpg Rozbory sa uskutočnia v mesiaci apríl, august, november 2016.

Rozbory sa vykonávajú v zmysle Rozhodnutia jednotlivých ČOV.

Záujemci o vykonanie rozboru odpadovej vody z ČOV sa môžete nahlásiť na obecnom úrade.