Symboly obce
Erb

Erb a vlajka obce Veľká Hradná


Erb obce zaevidovaný do Heraldického registra SR dňa 17. 11. 1995 v tejto podobe:


„V zelenom štíte pred strieborným bezlistým stromom zlatá, vľavo otočená späť hľadiaca laň."

VlajkaVlajka obce: pozostáva zo štyroch pozdĺžnych pruhov vo farbách žltej, zelenej, bielej a zelenej. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.