Kontajnery pri cintoríne


Oznamujeme občanom,  že budú z cintorína stiahnuté veľkokapacitné kontajnery pre objemový odpad. Kontajnery budú nahradené

1100 l nádobami pre odpad výlučne iba z cintorína.

Pre objemový odpad z domácnosti budú 2-krát do roka pristavované veľkokapacitné kontajnery. O termíne bude obec občanov včas informovať.