"Infolist - Miestna komunikácia a parkové úpravy v obci Veľká Hradná - Projekt".
infolist_vek_hradn.jpg