Zasadnutie OZ V. Hradná
There are no translations available

Riadne zasadnutie OZ V. Hradná sa uskutoční 22. 5. 2019 o 18:00 hod. s týmto programom:

1. Kontrola plnenia uznesení.

2. Záverečný účet obce za rok 2018.

3. Civilná ochrana.

4. Organizačné záležitosti.

 

Vyvesené: 19. 5. 2019

Vyvesené  do: 4. 6. 2019