Zasadnutie OZ
There are no translations available

Obec Veľká Hradná

Veľká Hradná č. 42

913 24 Veľká Hradná

 

Vo Veľkej Hradnej, dňa 22.5.2020                                                                                     

                                                                                           poslanci OZ

 

  Vec:Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo

 

     Pozývam Vás na zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční v piatok 29.5.2020

o 18:00  hod. v zasadačke Obecného úradu  Veľká Hradná týmto programom:

 

1.     1. Kontrola plnenia uznesení

2.     2. Rozvoj obce

3.     3. VZN- o určení školského obvodu

4.     4.  Príprava školský rok 2020/2021

5.     5. Organizačné záležitosti

 

Prítomnosť verejnosti v obmedzenom množstve, za predpokladu dodržania všetkých hygienických opatrení: dezinfekcia rúk, rúška na tvári, dodržanie vzdialenosti medzi osobami.