Svinná
There are no translations available

Zdravotné stredisko Svinná

obvodný lekár MUDr. Igor Godál, 032/64 87 213

detský lekár MUDr. Peter Harinek, 032/64 87 484

zubný lekár MUDr. Pavol Marko 0948 056 441

lekáreň Svinná 032/64 87 323