Farnosť
There are no translations available

Veľká Hradná patrí pod Farský úrad Dubodiel

 

správca farnosti Mgr. Peter Bajzík
kontakt 032/65 96 844