Poslanci OZ volebné obdobie 2018-2022
There are no translations available

Poslanci Obecného zastupiteľstva Veľká Hradná pre 

volebné obdobie 2018 - 2022 

 

Ing. Pavol Ježík - zástupca starostu obce, Veľká Hradná č. 327

Jozef Beňo, Veľká Hradná č. 314

Roman Gulár, Veľká Hradná č. 323

MUDr. Denisa Chovaňáková, Veľká Hradná č. 218

Ing. Emil Lobotka, Veľká Hradná č. 98

Jozef Kyjac, Veľká Hradná č. 127

Emil Masár, Veľká Hradná č. 153