Vývoz komunálneho odpadu
There are no translations available

Vývoz komunálneho odpadu v roku 2009 sa bude uskutočňovať v nepárnom týždni vždy v utorok.