Aktuality arrow Aktuality arrow Pozvánka na zasadnutie OZ Veľká Hradná
Pozvánka na zasadnutie OZ Veľká Hradná Print
There are no translations available

Obec Veľká Hradná

Veľká Hradná č. 42

913 24 Veľká Hradná

 

Vo Veľkej Hradnej, dňa 18.9.2020

                                                                                 

                                                                                                         

Vec:  Pozvánka

 

     Pozývam Vás na riadne zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční v piatok 25.9.2020

   o 18:00  hod. s týmto programom:

 

1.    1.  Kontrola plnenia uznesení

2.    2.  Audit obce Veľká Hradná za rok 2019

3.    3.  Dodatok č. 4/2020 k VZN č. 1/2019

4.    4.  Rozpočtové opatrenie – rezervný fond

5.    5.  Organizačné záležitosti

 

 

 

     S pozdravom

 

 

 

 

                                                                                                    Ing. Pavol Ježík, v.r.
                                                                                                 zástupca starostu obce      

 

Vyvesené:   18.9.2020

 

Zvesené:

 

 
© 2022 Obec Veľká Hradná
vyrobil: CassoviaBooks & CBS spol, s.r.o.
Rímskokatolícky kostol Panny Márie Lurdskej Rímskokatolícky kostol Panny Márie Lurdskej Kaštieľ grófa Palaviciniho - Časť Patrovec