Aktuality arrow Aktuality arrow Pozvánka na zasadnutie OZ Veľká Hradná
Pozvánka na zasadnutie OZ Veľká Hradná Print
There are no translations available

Obec Veľká Hradná

Veľká Hradná č. 42

913 24 Veľká Hradná

 

Vo Veľkej Hradnej, dňa 9.12.2020

                                                                                                                                           

 

Vec:  Pozvánka

 

     Pozývam Vás na riadne zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční v stredu 16. 12. 2020

   o 18:00  hod. s týmto programom:

 

1.         1. Kontrola plnenia uznesení

2.         2. Rozpočtové opatrenia

3.         3. Organizačné záležitosti

 

   

 

     S pozdravom

 

 

                                                                                                    Ing. Pavol Ježík, v.r.
                                                                                                        starosta obce   

 

Prítomnosť verejnosti v obmedzenom množstve, za predpokladu dodržania všetkých hygienických opatrení: dezinfekcia rúk, rúška na tvári, dodržanie vzdialenosti medzi osobami. 

 

Vyvesené:   9. 12. 2020

Zvesené:

 

 
© 2022 Obec Veľká Hradná
vyrobil: CassoviaBooks & CBS spol, s.r.o.
Rímskokatolícky kostol Panny Márie Lurdskej Rímskokatolícky kostol Panny Márie Lurdskej Kaštieľ grófa Palaviciniho - Časť Patrovec