Návrh Záverečného účtu Obce Veľká Hradná za rok 2019