Obec Veľká Hradná
ObecVeľká Hradná

Prevod majetku zámer


Zverejnenie zámeru prevod nehnuteľnosti – pozemkov formou zámeny

Obec Veľká Hradná, zastúpená starostom Ing. Pavlom Ježíkom, v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Hradnej schválilo zámer prevod nehnuteľností – pozemkov formou zámeny  nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce a to na základe prijatého Uznesenia č. 13/2022 zo dňa 25.02.2022.

Jedná sa o zámer zámeny nehnuteľného majetku obce – pozemkov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, v súlade s § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Predmet prevodu:

Predmetom zámeny majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa sú nehnuteľnosti:

Zamieňajúci č. 1: Mgr. Gabriela Petríková rod. Lobotková, bytom Veľká Hradná 138, 913 24

  • pozemok – parcela registra “C“ evidovaná na katastrálnej mape s parcelným číslom 815/8 – záhrada o výmere 736 m²,
  • pozemok – parcela registra “C“ evidovaná na katastrálnej mape s parcelným číslom 815/72 – záhrada o výmere 747 m²,
  • pozemok – parcela registra “C“ evidovaná na katastrálnej mape s parcelným číslom 815/5 – záhrada o výmere 749 m²,
  • pozemok – parcela registra “C“ evidovaná na katastrálnej mape s parcelným číslom 815/63 – záhrada o výmere 744 m²,
  • pozemok – parcela registra “C“ evidovaná na katastrálnej mape s parcelným číslom 815/125 –záhrada o výmere 746 m²,

nachádzajúcich sa v katastrálnom území Veľká Hradná, obec Veľká Hradná, okres Trenčín, zapísaných na liste vlastníctva č. 978, vedenom Okresným úradom Trenčín, Katastrálny odbor, pre katastrálne územie Veľká Hradná.

(spolu ďalej len „Nehnuteľnosti 1“),

a

Zamieňajúci č. 2: Obec Veľká Hradná, Veľká Hradná 42, 913 24,IČO: 00 312 134

  • pozemok – parcela registra “C“ evidovaná na katastrálnej mape s parcelným číslom 815/290 – záhrada o výmere 1065 m²,

nachádzajúcej sa v katastrálnom území Veľká Hradná, obec Veľká Hradná, okres Trenčín, zapísanej na liste vlastníctva č. 1, vedenom Okresným úradom Trenčín, Katastrálny odbor, pre katastrálne územie Veľká Hradná.

(ďalej len „Nehnuteľnosť 2“)


Odôvodnenie osobitného zreteľa: Zamieňajúci č. 2 prehlasuje, že zámenu nehnuteľností podľa tohto zámeru uskutočňuje z dôvodu  osobitného zreteľa v zmysle článku IV. ods.  5 písm. a) Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2011 Zásady hospodárenia s majetkom obce Veľká Hradná a za účelom plánovaného rozšírenia investičnej bytovej výstavby v obci. Za týmto účelom má Zamieňajúci č. 2 záujem o nadobudnutie spoluvlastníckeho podielu Zamieňajúceho č. 1 na Nehnuteľnostiach 1, v dôsledku čoho sa stane výlučným vlastníkom v podiele 1/1 Nehnuteľností 1. Zamieňajúci č. 1 súhlasí s prevodom svojho spoluvlastníckeho podielu na Nehnuteľnostiach 1, pričom ako protihodnotu požaduje prevod Nehnuteľnosti 2 do svojho výlučného vlastníctva v podiele 1/1. Zamieňajúci č. 2 súhlasí s prevodom Nehnuteľnosti 2 do výlučného vlastníctva Zamieňajúceho č. 1 z dôvodu osobitného zreteľa za účelom nadobudnutia spoluvlastníckeho podielu na Nehnuteľnostiach 1 a tým získania výlučného vlastníctva k Nehnuteľnostiam 1.


Vo Veľkej Hradnej, dňa 28.02.2022

 

  1. Dátum zverejnenia: 09.03.2022
  2. Dátum zvesenia:
  3. Miesto zverejnenia: verejná tabuľa, webová stránka obce 


Ing . Pavol Ježík
starosta

Zverejňovanie

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Počasie

dnes, utorok 4. 10. 2022
slabý dážď 15 °C 7 °C
streda 5. 10. zamračené 15/6 °C
štvrtok 6. 10. zamračené 19/8 °C
piatok 7. 10. polojasno 20/10 °C

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

ObecVeľká Hradná

Obec Veľká Hradná