Aktuality arrow Aktuality arrow Usmernenie k organizovaniu pohrebov vo Veľkej Hradnej
Usmernenie k organizovaniu pohrebov vo Veľkej Hradnej Print
There are no translations available

Usmernenie k organizovaniu pohrebov


Úrad verejného zdravotníctva SR vydal Verejnou vyhláškou zo dňa 9.3.2020 č. OLP/2405/84443 rozhodnutie, ktorým prijal tieto opatrenia:

 

-všetkým fyzickým osobám podnikateľom a právnickým osobám zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy

 

Z uvedeného dôvodu Obec Veľká Hradná vydáva nasledovné usmernenie vo veci organizovania pohrebných obradov:

Klasický pohreb /pochovanie zosnulého do zeme /

 • Krátky obrad sa bude konať výlučne v cintoríne pri hrobovej jame, kde bude zosnulý pochovaný / obrad sa nebude konať v kostole a ani v dome smútku /

 • Pohreb sa bude konať len v úzkom kruhu rodiny- najbližší príbuzní približne do 10 osôb

 • U všetkých zúčastnených na pohrebe je povinné ochranné rúško

 • Vylúčenie priameho kontaktu pri prejavoch sústrasti / podávanie rúk, objímanie, a pod. /

 • Dodržiavanie vzájomných odstupov medzi sediacimi, resp. stojacimi osobami, ktoré nie sú z jednej domácnosti, vzdialenosť 1,5 m

 • Dodržiavanie respiračnej etikety – / kašlať, kýchať do lakťového ohybu / 

 • Zároveň odporúčame, aby sa obradov nezúčastňovali seniori, vzhľadom na to, že patria k najrizikovejšej skupine

  Je nevyhnutné, aby každá osoba svojim správaním prispela k čo možno najlepšiemu zvládnutiu tejto zložitej situácie, aby svojim konaním neprispela k šíreniu nákazy a neohrozovala zdravie ľudí.

  V tomto ponímaní je nevyhnutné prijímať a akceptovať toto usmernenie. 

  Toto usmernenie platí do odvolania.

 
© 2022 Obec Veľká Hradná
vyrobil: CassoviaBooks & CBS spol, s.r.o.
Rímskokatolícky kostol Panny Márie Lurdskej Rímskokatolícky kostol Panny Márie Lurdskej Kaštieľ grófa Palaviciniho - Časť Patrovec